Flugfolioj por disvastigo de "AinuTimes" en diversaj lingvoj
(Fliers for speread of "AinuTimes" in various languages)
               
               
Flugfolio por disvastigo
(Esperanto)
Angla flugfolio
(Flier for spread)
Portugala flugfolio
(Portuguese Flier)
 
Germana flugfolio
(German Flier)
Rusa flugfolio
(Russian Flier)
Japana flugfolio
(Japanese Flier)
Korea flugfolio
(Korea Flier)
Ĉina flugfolio
(Chinese Flier)
Klarigo de la aino (Esp. kaj korea ver.)
[Explanation of the AINU in Esperanto kaj Korean]
Klarigo de la aino (Esperana ver.)
[Explanation of the AINU in Esperanto]
La ekzemplero en n-ro 52 
[Example in No.52 (Korean contributor)]
Klarigo de la aino (Japana ver.)
[Explanation of the AINU in Japanese]